Khuyến mãi

NÂNG CƠ MẶT SÓNG RF + MẶT NẠ NÂNG CƠ

rfChi tiết gói dịch vụ

Combo liệu trình nâng cơ mặt bằng Sóng RF + Mặt nạ nâng cơ

Giá: 2,5 TRIỆU VNĐ (giá gốc 5 triệu)

*Điều kiện sử dụng chung các gói combo

  • Hạn dùng vĩnh viễn
  • Có thể mua để tặng, biếu
  • Quyền lợi đặc biệt
  • Người A mua tặng người B, quyền lợi có thể dành tặng người A hoặc B tuỳ người A (người mua) quyết định.