Khuyến mãi

Cash Voucher 60 Triệu

postweb-t3-2017-1-07Thanh toán chỉ 45 triệu sử dụng 60 triệu (giảm 25%)

Điều kiện sử dụng chung các gói combo

  • Hạn dùng vĩnh viễn
  • Có thể mua để tặng, biếu
  • Quyền lợi đặc biệt
  • Người A mua tặng người B, quyền lợi có thể dành tặng người A hoặc B tuỳ người A (người mua) quyết định.