Khuyến mãi

Cash Voucher 20 Triệu

postweb-t3-2017-1-05Thanh toán chỉ 17 triệu sử dụng 20 triệu (giảm 15%)

Điều kiện sử dụng chung các gói combo

  • Hạn dùng vĩnh viễn
  • Có thể mua để tặng, biếu
  • Quyền lợi đặc biệt
  • Người A mua tặng người B, quyền lợi có thể dành tặng người A hoặc B tuỳ người A (người mua) quyết định.